آموزش زبان ترکی

ساعت ۱۲ روزهای شنبه – دوشنبه – چهارشنبه

و تکرارساعت ۱۲ روزهای یکشنبه – سه شنبه – پنجشنبه

Don`t copy text!